Mukaan Domi­nan­ten riveihin?

Domi­nan­te hakee aina jouk­koon­sa uusia innok­kai­ta lau­la­jia. Seu­raa­vat pää­sy­ko­keet pide­tään syk­syl­lä 2022. Pää­sy­koe­ai­ko­ja voi hakea myös vuo­den aika­na erik­seen kuo­ron kaik­kien fuk­sien äideiltä.

KAIKKIEN FUKSIEN ÄIDIT
Emma Ilo­nen 040 4511632 / emma.ilonen@aalto.fi
Vil­ma Eske­li­nen 050 3538804 / vilmaellimaria@gmail.com

Mil­lais­ta Domi­nan­ten ohjel­mis­to on?

Kuo­ron ohjel­mis­toon kuu­luu niin a cap­pel­la ‑sävel­lyk­siä kuin orkes­te­ri­teok­sia, van­has­ta musii­kis­ta nyky­musiik­kiin. Vii­me vuo­si­na olem­me esit­tä­neet muun muas­sa J. S. Bac­hin Johan­nes-pas­sion ja Mat­teus-pas­sion sekä W. A. Mozar­tin ja G. Fau­ren Requi­e­mit. Vuon­na 2020 vas­taa­no­tim­me kol­me uut­ta tilaus­sä­vel­lys­tä. Verk­ko­si­vuil­lam­me voit tutus­tua kuo­ron levy­tyk­siin ja men­nei­siin ja tule­viin kon­sert­tei­hin. Täs­sä joi­ta­kin aikai­sem­pia esiin­ty­mi­siä ja äänityksiä: