Domi­nan­ten mate­ri­aa­lit medialle

Domi­nan­ten CV

Domi­nan­ten CV:stä löy­ty­vät mm. kuo­ron esiin­ty­mi­set, kan­tae­si­tyk­set ja yhteis­työ­kump­pa­nit vii­mei­sen 15 vuo­den ajalta.

Kuvia median käyttöön

Kuvat ovat vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä. Kuvaa­jan nimi on sisäl­ly­tet­ty tie­dos­ton nimeen ja tulee mai­ni­ta kuvan käy­tön yhteydessä.