SEURAAVA KONSERTTI

31
Loka

Ser­gei Rach­ma­ni­nov: Vigi­lia

To 31.10. klo 19, Uspens­kin kate­draa­li / La 2.11. klo 20, Espoon Tuo­mio­kirk­ko

To 31.10. klo 19, Uspens­kin kate­draa­li
Liput 20€/15€

La 2.11. klo 20, Espoon Tuo­mio­kirk­ko
Vapaa pää­sy, ohjel­ma 10€

Syys­kau­den yhte­nä pää­pro­jek­ti­na Domi­nan­tel­la on Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia. Teos esi­te­tään loka-mar­­ras­­kuun vaih­tees­sa kah­des­ti: Hel­sin­gis­sä Uspens­kin kate­draa­lis­sa sekä Pyhäin­päi­vän ilta­na Espoon tuo­mio­kir­kos­sa.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rach­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Teok­sen kes­to on noin 55 minuut­tia ja se on sävel­let­ty suu­rel­le kuo­rol­le. Teos esi­te­tään ilman instru­ment­te­ja, a cap­pel­la. Suu­ren seka­kuo­ron lisäk­si esi­tys­ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat alt­­to- ja teno­ri­so­lis­tit. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bas­so­ää­nil­lä. 

Lue lisää Näy­tä vähem­män

AJANKOHTAISTA

Domi­nan­ten syk­sy 2019

Domi­nan­ten pää­pro­jek­ti syk­syl­lä 2019 on Ser­gei Rach­ma­ni­no­vin Vigi­lia, joka esi­te­tään kah­des­ti: to 31.10. Hel­sin­gis­sä ja la 2.11. Espoos­sa.

Jou­lun alla ohjel­mis­tos­sa ovat Bac­hin Jou­luo­ra­to­rio sekä jou­lu­kon­ser­tit.

Kat­so kaik­ki kuo­ron syys­kau­den esiin­ty­mi­set

Tutus­tu Domi­nan­ten musiik­kiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibe­­lius-tul­­kin­­toi­­hin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levy­tyk­siä

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lau­lue­si­tys­tä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa enti­ses­tään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvar­tet­ti­pal­ve­luun