SEURAAVA KONSERTTI

Domi­nan­te 45

La 7.11.2020 klo 17, Tapio­la-sali, Espoo
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to

La 7.11.2020 klo 18, Tapio­­la-sali, Espoo
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to

Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron tilaa­mia sävel­lyk­siä.

Esi­tyk­sen kes­to n. 45min, ei väliai­kaa.

Lue lisää Näy­tä vähem­män

AJANKOHTAISTA

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesä­ter­veh­dys

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sido­rof­fil­ta.

Aurin­gon nous­tes­sa — Domi­nan­te, joh­ta­ja­na Sep­po Mur­to
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luo­ma

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lau­lue­si­tys­tä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa enti­ses­tään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvar­tet­ti­pal­ve­luun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiik­kiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibe­­lius-tul­­kin­­toi­­hin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levy­tyk­siä