Tie­do­te 14.3.2020

Sin­fo­nia Lah­den ja Domi­nan­ten kon­ser­tit, Beet­ho­ve­nin Mis­sa solem­nis 26.3.2020 ja Bac­hin Mat­teus-pas­sio 8.4.2020, on vali­tet­ta­vas­ti jou­dut­tu peru­maan koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Ohjeet lip­pu­hy­vi­tyk­sen hake­mi­seen löy­ty­vät Sin­fo­nia Lah­den verk­ko­si­vuil­ta.

Tie­do­tam­me Domi­nan­ten seu­raa­vis­ta esiin­ty­mi­sis­tä verk­ko­si­vuil­lam­me www.dominante.fi ja sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa www.facebook.com/dominantechoir ja www.instagram.com/dominantechoir.

SEURAAVA KONSERTTI

26
Maa­lis

PERUTTU: Ludwig van Beet­ho­ven: Mis­sa solem­nis

To 26.3.2020 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti 70 vuot­ta
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Mur­to­soin­tu, joh­taa Dima Slo­bo­de­niouk

To 26.3.2020 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti 70 vuot­ta
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Mur­to­soin­tu, joh­taa Dima Slo­bo­de­niouk

Ludwig van Beet­ho­ve­nin Mis­sa solem­nis (lat. juh­lal­li­nen mes­su) kuu­luu sävel­tä­jän arvos­te­tuim­piin teok­siin. Suu­rel­le orkes­te­ril­le, kuo­rol­le ja solis­teil­le sävel­let­ty teos kan­tae­si­tet­tiin Pie­ta­ris­sa vuon­na 1823.

Lue lisää Näy­tä vähem­män
8
Huh­ti

PERUTTU: J. S. Bach: Mat­teus-pas­sio

Ke 8.4.2020 klo 19, Ris­tin­kirk­ko, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Lau­lu­puu, joh­taa Andreas Spe­ring

Ke 8.4.2020 klo 19, Ris­tin­kirk­ko, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Lau­lu­puu, joh­taa Andreas Spe­ring

Johann Sebas­tian Bac­hin Mat­­teus-pas­­sio on yksi sävel­tä­jän suur­teok­sis­ta ja pää­siäi­sen ajan klas­sik­ko. Kak­sois­kuo­rol­le, kak­soi­sor­kes­te­ril­le, uruil­le ja solis­teil­le sävel­le­tys­sä teok­ses­sa aariat, kuo­ro­koh­tauk­set, orkes­te­ri­musiik­ki, kuo­ro­ko­raa­lit eli vir­ret sekä evan­ke­lis­tan ker­ron­ta joh­dat­ta­vat kuu­li­jan läpi pää­siäi­sen tapah­tu­mien vii­mei­ses­tä ehtool­li­ses­ta aina Jee­suk­sen hau­taa­mi­seen asti. Mat­­teus-pas­­sio on Johan­­nes-pas­­sion ohel­la yksi vain kah­des­ta Bac­hin sävel­tä­mäs­tä koko­naan säi­ly­nees­tä pas­sios­ta.

Lue lisää Näy­tä vähem­män

Domi­nan­ten 45-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti

La 7.11.2020 klo 17, Tapio­la-sali, Espoo
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to

La 7.11.2020 klo 17, Tapio­­la-sali, Espoo
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to

Domi­nan­te esit­tää 45-vuo­­tis­­juh­­la­­kon­­ser­­tis­­saan uusia tilaus­sä­vel­lyk­siä sekä kuo­ron ohjel­mis­ton klas­sik­ko­ja vuo­sien var­rel­ta.

Lue lisää Näy­tä vähem­män

AJANKOHTAISTA

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lau­lue­si­tys­tä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa enti­ses­tään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvar­tet­ti­pal­ve­luun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiik­kiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibe­­lius-tul­­kin­­toi­­hin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levy­tyk­siä