SEURAAVAT KONSERTIT

Carl Orff: Car­mi­na Burana

HUOM! KONSERTTI ON LOPPUUNVARATTU!

To 11.5.2023 klo 19.00. Sibe­lius­ta­lo, Lahti
Carl Orff: Car­mi­na Burana

OSTA LIPUT 

HUOM! KONSERTTI ON LOPPUUNVARATTU!

To 11.5.2023 klo 19.00. Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Carl Orff: Car­mi­na Burana

OSTA LIPUT
alk. 35€

Sin­fo­nia Lah­ti
Dalia Sta­sevs­ka, kapel­li­mes­ta­ri
Tuu­li Taka­la, sopraa­no
Ant­ho­ny Gre­go­ry, teno­ri
Vil­le Rusa­nen, bari­to­ni
Domi­nan­te, Juh­la­kuo­ro, Laulupuu

Vuon­na 1803 erään bai­je­ri­lai­sen luos­ta­rin kel­la­ris­ta löy­tyi sato­ja kes­kiai­kai­sia teks­te­jä. Lati­nak­si runoil­lut säkeet ker­to­vat sen­su­roi­mat­to­mia tari­noi­ta taval­li­sen ihmi­sen maal­li­ses­ta elä­mäs­tä, johon kuu­lui­vat niin ero­tiik­ka, esto­ton juo­pot­te­lu kuin uhka­pe­laa­mi­nen­kin. Näis­tä teks­teis­tä Carl Orff sävel­si jät­ti­mäi­sen pää­teok­sen­sa Car­mi­na Bura­nan, ylit­se­pur­sua­val­la dra­ma­tii­kal­la sila­tun näyt­tä­möl­li­sen kan­taa­tin, jon­ka musiik­ki sho­kee­raa, viih­dyt­tää ja ällis­tyt­tää kuin vas­tus­ta­ma­ton luonnonilmiö.

Kes­to n. 1h 30 min. Ei väliaikaa.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

PK ja Domi­nan­te – Iki­vih­reät Kuulat

”Siell’ on kau­an jo kuk­ki­neet ome­na­puut… Mun une­ni ilta­pil­viä on… ”
Aal­to-yli­opis­ton pii­ris­sä toi­mi­vat huip­pu­kuo­rot Domi­nan­te ja Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ro yhdis­tä­vät voi­man­sa suo­ma­lai­sen kuo­ro­musii­kin kruu­nun­ja­lo­ki­ven, Toi­vo Kuu­lan 140 v. ‑juh­la­vuo­den kunniaksi.

Lipun­myyn­ti on käyn­nis­sä osoit­tees­sa lippu.fi

”Siell’ on kau­an jo kuk­ki­neet ome­na­puut… Mun une­ni ilta­pil­viä on… ”
Aal­­to-yli­o­pis­­ton pii­ris­sä toi­mi­vat huip­pu­kuo­rot Domi­nan­te ja Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ro yhdis­tä­vät voi­man­sa suo­ma­lai­sen kuo­ro­musii­kin kruu­nun­ja­lo­ki­ven, Toi­vo Kuu­lan 140 v. ‑juh­la­vuo­den kun­niak­si.
Kon­ser­tis­sa esi­te­tään sävel­tä­jän laa­jan kuo­ro­tuo­tan­non kaik­ki kes­kei­sim­mät teok­set. Kuu­lan rakas­te­tuim­pien seka­­kuo­­ro- ja mies­kuo­ro­teos­ten kuu­le­mi­nen kor­kea­ta­soi­si­na esi­tyk­si­nä samas­sa kon­ser­tis­sa on har­vi­nais­ta; tämä yhteis­kon­sert­ti antaa sii­hen mah­dol­li­suu­den. Kon­ser­tin lopuk­si kuul­laan kuo­ro­jen yhteis­nu­me­ro­na majes­tee­til­li­nen Meren vir­si. Kon­ser­tin joh­ta­vat kuo­ro­jen tai­teel­li­set joh­ta­jat Saa­ra Ait­ta­kum­pu ja Sep­po Murto.

Lipun­myyn­ti on käyn­nis­sä osoit­tees­sa lippu.fi

Lue lisää Näy­tä vähemmän

  AJANKOHTAISTA

  Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

  Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

  Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

  Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

  Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

  Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä

  VIRTUAALIKUOROESITYKSET

  Vir­tu­aa­li­kuo­ron joulutervehdys

  25.12.2020

  Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää ja rau­hai­saa joulunaikaa! 

  Vaik­ka emme tänä vuon­na voi­neet­kaan pitää perin­tei­siä jou­lu­kon­sert­te­jam­me, halusim­me sil­ti tuo­da jou­lu­musii­kin iloa kuun­te­li­joil­lem­me vir­tu­aa­li­kuo­roe­si­tyk­sen muo­dos­sa. Kap­pa­lee­na on Gus­tav Hols­tin sävel­tä­mä Kes­ki­tal­vi synk­kä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me pian taas konserteissa!

  KESKITALVI SYNKKÄ – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO

  Gus­tav Holst: Kes­ki­tal­vi synk­kä
  Teks­ti: Chris­ti­na Ros­set­ti
  Suo­men­nos: Mart­ti Haapakoski

  Ääni­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
  Video­tuo­tan­to: Paa­vo Kekkonen

  Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

  26.7.2020

  Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

  Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

  AURINGON NOUSTESSA – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO
  Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
  Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
  Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
  Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma