SEURAAVA KONSERTTI

Domi­nan­ten 45-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti

La 7.11.2020 klo 17, Tapio­la-sali, Espoo
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to

La 7.11.2020 klo 17, Tapio­­la-sali, Espoo
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to

Domi­nan­te esit­tää 45-vuo­­tis­­juh­­la­­kon­­ser­­tis­­saan uusia tilaus­sä­vel­lyk­siä sekä kuo­ron ohjel­mis­ton klas­sik­ko­ja vuo­sien var­rel­ta.

Lue lisää Näy­tä vähem­män

AJANKOHTAISTA

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lau­lue­si­tys­tä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa enti­ses­tään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvar­tet­ti­pal­ve­luun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiik­kiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibe­­lius-tul­­kin­­toi­­hin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levy­tyk­siä