SEURAAVA KONSERTTI

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirk­ko

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirk­ko
Liput 25€/15€

Domi­nan­ten perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit pide­tään Tapio­lan kir­kos­sa ja Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­maan ja kuu­le­maan tut­tua ja uut­ta jou­lun­ajan musiik­kia!

Osta kon­sert­ti­lip­puKon­ser­tin Face­­book-tapah­­tu­­ma Lue lisää Näy­tä vähem­män

J. S. Bach: Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I‑III)

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirk­ko

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirk­ko
Domi­nan­te ja Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, joh­taa Sep­po Mur­to
Liput 35€/25€

Domi­nan­ten jou­lun­ajan ohjel­mis­toon palaa väli­vuo­den jäl­keen J. S. Bac­hin Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I – III) yhteis­työs­sä Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kans­sa.

Jou­luo­ra­to­rio lukeu­tuu sävel­tä­jän hie­noim­piin ja tun­nei­tuim­piin kirk­ko­musiik­ki­teok­siin. Kan­taa­tit I‑III esi­tet­tiin alun­pe­rin jou­lu­päi­vi­nä 25.–27. jou­lu­kuu­ta, ja ne ker­to­vat evan­ke­lis­tan resi­ta­tii­vien joh­dat­ta­ma­na jou­lun­ajan tapah­tu­mis­ta: ensim­mäi­nen kan­taat­ti ker­too Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä, toi­sen kan­taa­tiin tee­ma­na on pai­me­nil­le ilmoi­tet­tu ilo­sa­no­ma ja kol­mas kan­taat­ti päät­tää jou­lu­yön ker­to­muk­sen.

Osta kon­sert­ti­lip­puKon­ser­tin Face­­book-tapah­­tu­­ma Lue lisää Näy­tä vähem­män

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti

To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuo­mio­kirk­ko

To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuo­mio­kirk­ko
Liput 25€/15€

Domi­nan­ten perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit pide­tään Tapio­lan kir­kos­sa ja Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­maan ja kuu­le­maan tut­tua ja uut­ta jou­lun­ajan musiik­kia!

Osta kon­sert­ti­lip­puKon­ser­tin Face­­book-tapah­­tu­­ma Lue lisää Näy­tä vähem­män

AJANKOHTAISTA

Domi­nan­ten syk­sy 2019

Domi­nan­ten pää­pro­jek­ti syk­syl­lä 2019 on Ser­gei Rach­ma­ni­no­vin Vigi­lia, joka esi­te­tään kah­des­ti: to 31.10. Hel­sin­gis­sä ja la 2.11. Espoos­sa.

Jou­lun alla ohjel­mis­tos­sa ovat Bac­hin Jou­luo­ra­to­rio sekä jou­lu­kon­ser­tit.

Kat­so kaik­ki kuo­ron syys­kau­den esiin­ty­mi­set

Tutus­tu Domi­nan­ten musiik­kiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibe­­lius-tul­­kin­­toi­­hin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levy­tyk­siä

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lau­lue­si­tys­tä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa enti­ses­tään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvar­tet­ti­pal­ve­luun