Kuo­ron tule­vat esiintymiset

Domi­nan­ten kesäkonsertti

Per­jan­tai 12.7.2024 klo 19, Mäntyharju

Domi­nan­ten kesä­kon­sert­ti Vano­sen rukous­huo­neel­la (Hal­me­nie­men­tie 832).
Vapaa pää­sy, ohjel­ma 10 €. Tervetuloa! 

Hei­nä­ve­den musiikkipäivät

Sun­nun­tai 14.7.2024, Heinävesi

Domi­nan­te esiin­tyy Hei­nä­ve­den musiik­ki­päi­vil­lä 2024. Lisä­tie­dot ja liput.

Men­neet esiintymiset

Oodi ilol­le

Tors­tai 16.5.2024 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti.

Beet­ho­ve­nin yhdek­säs sin­fo­nia yhdes­sä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

Oodi ilol­le

Per­jan­tai 17.5.2024 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti.

Beet­ho­ve­nin yhdek­säs sin­fo­nia yhdes­sä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

Pää­siäis­kon­sert­ti

Kes­ki­viik­ko 27.3.2023 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti.

Edward Elga­rin Geron­tiuk­sen uni yhdes­sä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

Geron­tiuk­sen uni

Per­jan­tai 5.4.2024 klo 19, Musiik­ki­ta­lo, Helsinki.

Edward Elga­rin Geron­tiuk­sen uni yhdes­sä RSO:n kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

Jou­lun tähden

Kes­ki­viik­ko 13.12.2023 klo 19, Tapio­lan kirk­ko, Espoo.

Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti Tapio­lan kir­kos­sa. Osta liput täältä.

Jou­lun tähden

Maa­nan­tai 18.12.2023 klo 19, Hel­sin­gin tuomiokirkko.

Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Osta liput täältä.

Saloil­la — Domi­nan­ten syyskonsertti

Tors­tai­na 23.11.2023 klo 19 Rita­ri­huo­ne, Helsinki.

Kon­sert­ti on osa Kuo­ro­musii­kin kausi­kon­sert­tien konserttisarjaa.

Sävel — Domi­nan­ten kesäkonsertti

Lau­an­tai­na 5.8.2023 klo 16 Vano­sen rukous­huo­neel­la, os. Hal­me­nie­men­tie 832, Mäntyharju.


Carl Orff: Car­mi­na Burana

HUOM! KONSERTTI ON LOPPUUNVARATTU!

To 11.5.2023 klo 19.00. Sibe­lius­ta­lo, Lahti
Carl Orff: Car­mi­na Burana

OSTA LIPUT 

HUOM! KONSERTTI ON LOPPUUNVARATTU!

To 11.5.2023 klo 19.00. Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Carl Orff: Car­mi­na Burana

OSTA LIPUT
alk. 35€

Sin­fo­nia Lah­ti
Dalia Sta­sevs­ka, kapel­li­mes­ta­ri
Tuu­li Taka­la, sopraa­no
Ant­ho­ny Gre­go­ry, teno­ri
Vil­le Rusa­nen, bari­to­ni
Domi­nan­te, Juh­la­kuo­ro, Laulupuu

Vuon­na 1803 erään bai­je­ri­lai­sen luos­ta­rin kel­la­ris­ta löy­tyi sato­ja kes­kiai­kai­sia teks­te­jä. Lati­nak­si runoil­lut säkeet ker­to­vat sen­su­roi­mat­to­mia tari­noi­ta taval­li­sen ihmi­sen maal­li­ses­ta elä­mäs­tä, johon kuu­lui­vat niin ero­tiik­ka, esto­ton juo­pot­te­lu kuin uhka­pe­laa­mi­nen­kin. Näis­tä teks­teis­tä Carl Orff sävel­si jät­ti­mäi­sen pää­teok­sen­sa Car­mi­na Bura­nan, ylit­se­pur­sua­val­la dra­ma­tii­kal­la sila­tun näyt­tä­möl­li­sen kan­taa­tin, jon­ka musiik­ki sho­kee­raa, viih­dyt­tää ja ällis­tyt­tää kuin vas­tus­ta­ma­ton luonnonilmiö.

Kes­to n. 1h 30 min. Ei väliaikaa.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

PK ja Domi­nan­te – Iki­vih­reät Kuulat

”Siell’ on kau­an jo kuk­ki­neet ome­na­puut… Mun une­ni ilta­pil­viä on… ”
Aal­to-yli­opis­ton pii­ris­sä toi­mi­vat huip­pu­kuo­rot Domi­nan­te ja Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ro yhdis­tä­vät voi­man­sa suo­ma­lai­sen kuo­ro­musii­kin kruu­nun­ja­lo­ki­ven, Toi­vo Kuu­lan 140 v. ‑juh­la­vuo­den kunniaksi.

Lipun­myyn­ti on käyn­nis­sä osoit­tees­sa lippu.fi

”Siell’ on kau­an jo kuk­ki­neet ome­na­puut… Mun une­ni ilta­pil­viä on… ”
Aal­­to-yli­o­pis­­ton pii­ris­sä toi­mi­vat huip­pu­kuo­rot Domi­nan­te ja Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ro yhdis­tä­vät voi­man­sa suo­ma­lai­sen kuo­ro­musii­kin kruu­nun­ja­lo­ki­ven, Toi­vo Kuu­lan 140 v. ‑juh­la­vuo­den kun­niak­si.
Kon­ser­tis­sa esi­te­tään sävel­tä­jän laa­jan kuo­ro­tuo­tan­non kaik­ki kes­kei­sim­mät teok­set. Kuu­lan rakas­te­tuim­pien seka­­kuo­­ro- ja mies­kuo­ro­teos­ten kuu­le­mi­nen kor­kea­ta­soi­si­na esi­tyk­si­nä samas­sa kon­ser­tis­sa on har­vi­nais­ta; tämä yhteis­kon­sert­ti antaa sii­hen mah­dol­li­suu­den. Kon­ser­tin lopuk­si kuul­laan kuo­ro­jen yhteis­nu­me­ro­na majes­tee­til­li­nen Meren vir­si. Kon­ser­tin joh­ta­vat kuo­ro­jen tai­teel­li­set joh­ta­jat Saa­ra Ait­ta­kum­pu ja Sep­po Murto.

Lipun­myyn­ti on käyn­nis­sä osoit­tees­sa lippu.fi

Lue lisää Näy­tä vähemmän

James Mac­Mil­lan — Seven last words from the cross

Kes­ki­viik­ko­na 5.4.2023 Sibe­lius­ta­los­sa Sin­fo­nia Lah­den kanssa

Andrea Bocel­li — Belie­ve World Tour

Tiis­tai­na 4.4.2023 Nokia Are­nal­la Tampereella

Johan­nes Brahms — Ein deutsches Requiem

Tors­tai­na 17.1.2023 Sibe­lius­ta­los­sa Sin­fo­nia Lah­den ja Mur­to­soin­nun kanssa

Jou­lun tähden

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen joulukonsertti
Maa­nan­tai 19.12.2022 klo 19, Hel­sin­gin tuomiokirkko
Liput 25 / 15 / 40 € kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti
Maa­nan­tai 19.12.2022 klo 19, Hel­sin­gin tuo­mio­kirk­ko
Liput 25 / 15 / 40 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta.

OSTA LIPUT

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten tun­nel­mal­li­siin Jou­lun täh­den ‑kon­sert­tei­hin! Ohjel­mis­tos­sa kuul­laan jou­lun rak­kaim­pia sävel­miä, perin­teis­tä Domi­nan­ten jou­luoh­jel­mis­toa sekä uusia tut­ta­vuuk­sia. Kuo­roa joh­taa Sep­po Murto.

Tänä vuon­na jou­lu­kon­ser­teis­sa ovat muka­na bari­to­ni­so­lis­ti Juha­na Koti­lai­nen ja urku­ri Art­tu Selonen.

Lip­pu­ja voi ostaa kon­sert­ti­päi­vä­nä ovel­ta myös Smar­­tum- tai ePassi-kulttuurieduilla.

Ovet aukea­vat 45 minuut­tia ennen kon­sert­tia. Kon­sert­ti kes­tää noin tunnin.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den — Domi­nan­te’s tra­di­tio­nal Christ­mas concert

Tue 13 Decem­ber at 19.00, Tapio­la Church
Tic­kets 25 / 15 / 40 € 

Tue 13 Decem­ber at 19.00, Tapio­la Church
Tic­kets 25 / 15 / 40 €

BUY TICKETS

A warm welco­me to Dominante’s atmosp­he­ric Christ­mas concerts Jou­lun täh­den! The pro­gram inclu­des the most belo­ved Christ­mas tunes, tra­di­tio­nal Domi­nan­te Christ­mas reper­toi­re and some new acquain­tances. The choir is con­duc­ted by Sep­po Murto.

This year, bari­to­ne soloist Juha­na Koti­lai­nen and orga­nist Art­tu Selo­nen will par­tici­pa­te in the Christ­mas concerts.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Sal­vat 1701

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Per­jan­tai 4.11.2022 klo 19, Espoon tuomiokirkko
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Per­jan­tai 4.11.2022 klo 19, Espoon tuo­mio­kirk­ko
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta.

OSTA LIPUT

Jaak­ko Män­ty­jär­ven Sal­vat 1701 on ainut­ker­tai­nen his­to­rial­li­nen koraa­li­draa­ma, joka kuvaa vit­saus­ten koet­te­le­man kan­san uupu­mis­ta, kapi­naa ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Teos on enem­män kuin kuo­ro­kon­sert­ti: se on dra­ma­ti­soi­tu musii­kil­li­nen viit­taus his­to­rian pimeim­piin aikoi­hin, jois­sa pelas­tus ahdin­gon kes­kel­lä löy­det­tiin yhtei­sös­tä ja kir­kos­ta. Vil­le Sand­qvis­tin ohjaa­ma­na kuo­ro esit­tää rutos­ta kär­si­vää kan­saa aika­kau­del­le omi­nai­sis­sa puvuis­sa yhdes­sä ammat­ti­näyt­te­li­jöi­den kanssa. 

Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sand­qvist
Roo­leis­sa: Joel Hir­vo­nen, Jou­ko Puo­lan­to, Maa­ria Jenu
Valais­tus: Carl Sjöblom

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Sal­vat 1701

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Tors­tai 13.10.2022, Temp­pe­li­au­kion kirk­ko, Helsinki
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Tors­tai 13.10.2022 klo 19, Temp­pe­li­au­kion kirk­ko
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta.

OSTA LIPUT

Jaak­ko Män­ty­jär­ven Sal­vat 1701 on ainut­ker­tai­nen his­to­rial­li­nen koraa­li­draa­ma, joka kuvaa vit­saus­ten koet­te­le­man kan­san uupu­mis­ta, kapi­naa ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Teos on enem­män kuin kuo­ro­kon­sert­ti: se on dra­ma­ti­soi­tu musii­kil­li­nen viit­taus his­to­rian pimeim­piin aikoi­hin, jois­sa pelas­tus ahdin­gon kes­kel­lä löy­det­tiin yhtei­sös­tä ja kir­kos­ta. Vil­le Sand­qvis­tin ohjaa­ma­na kuo­ro esit­tää rutos­ta kär­si­vää kan­saa aika­kau­del­le omi­nai­sis­sa puvuis­sa yhdes­sä ammat­ti­näyt­te­li­jöi­den kanssa. 

Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sand­qvist
Roo­leis­sa: Joel Hir­vo­nen, Jou­ko Puo­lan­to, Maa­ria Jenu
Valais­tus: Carl Sjöblom

Kon­sert­ti sisäl­tää klo 18.15 alka­van teo­se­sit­te­lyn, jos­sa puhu­vat kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Sep­po Mur­to, ohjaa­ja Vil­le Sand­qvist ja sävel­tä­jä Jaak­ko Mäntyjärvi.

Temp­pe­li­au­kion kon­sert­ti on osa Kuo­ro­musii­kin kausi­kon­sert­ti­sar­jaa. Kon­sert­tiin pää­see myös osta­mal­la kausi­kor­tin, jol­la pää­see kaik­kiin mui­hin­kin kuo­ro­kon­sert­ti­sar­jan kon­sert­tei­hin syksyllä.

Lisä­tie­toa Kuo­ro­musii­kin kausikonserteista

Osta kausi­kort­ti

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Dvořák: Sta­bat Mater

Antonín Dvořák: Sta­bat Mater
Can­ta­bi­le & Domi­nan­te, joh­taa Domi­nik Vogt
Su 18.9.2022 klo 18, Munk­ki­vuo­ren kirk­ko, Helsinki
Liput 29 / 20 € Tic­ket­mas­te­ris­ta tai ovelta 

Antonín Dvořák: Sta­bat Mater
Can­ta­bi­le & Domi­nan­te, joh­taa Domi­nik Vogt
Su 18.9.2022 klo 18, Munk­ki­vuo­ren kirk­ko, Hel­sin­ki
Liput 29 / 20 € Tic­ket­mas­te­ris­ta tai ovelta

Musiik­ki­his­to­rias­sa on monia vai­kut­ta­via sävel­lyk­siä, mut­ta har­vat niis­tä välit­tä­vät sel­lais­ta mer­ki­tys­tä ja syvyy­den tun­net­ta kuin Antonín Dvořá­kin Sta­bat Mater.

Dvořá­kin Sta­bat Mater on hen­ki­lö­koh­tai­nen ora­to­rio, joka on kir­joi­tet­tu vuon­na 1876 musii­kil­li­se­na muis­to­kir­joi­tuk­se­na sävel­tä­jän omien las­ten traa­gi­sil­le kuo­le­mil­le. Teok­sen musii­kil­li­set lin­jat kul­ke­vat läpi tus­kan, epä­toi­von ja surun kään­tyen lopul­ta loh­du­tuk­seen sekä uskol­li­seen toivoon.

Can­ta­bi­le esit­tää Domi­nan­ten lau­la­jien vah­vis­ta­ma­na Dvořá­kin mes­ta­ri­teok­sen vuo­del­ta 1876 sen alku­pe­räi­ses­sä muo­dos­sa, jota har­voin kuu­lee: kuo­ro ja solis­tit esit­tä­vät osat 1–4 ja 8–10 pia­non säes­tyk­sel­lä. Dvořák lisä­si osat 5–7 vuon­na 1877 teh­des­sään orke­straa­tion sinfoniaorkesterille.

Johan­na Iso­kos­ki, sopraa­no
Ann-Marie Hei­no, alt­to
Joo­nas Elo­ran­ta, teno­ri
Juha­na Koti­lai­nen, bas­so
Tatu Eske­li­nen, piano

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Domi­nan­te Tai­tei­den yössä

Tai­tei­den yö: Kuo­ro­jen kavalkadi
Tors­tai 18.8.2022 klo 20.30, Hel­sin­gin tuomiokirkko
Vapaa pääsy 

Tai­tei­den yö: Kuo­ro­jen kaval­ka­di
Tors­tai 18.8.2022 klo 20.30, Hel­sin­gin tuo­mio­kirk­ko
Vapaa pää­sy

Domi­nan­te esiin­tyy osa­na Hel­sin­gin Urku­ke­sän Kuo­ro­jen kaval­ka­dia Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa Tai­tei­den yönä tors­tai­na 18.8. klo 20.30. Luvas­sa moni­puo­lis­ta a cap­pel­la ‑musiik­kia sekä vali­koi­tu­ja palo­ja Jaak­ko Män­ty­jär­ven kirk­ko­draa­mas­ta Sal­vat 1701.

Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kon Kuo­ro­jen kaval­ka­dis­sa muka­na myös Can­to­res Mino­res, Tuo­mio­kir­kon kama­ri­kuo­ro Viva vox, Kil­ven Kuo­ro, Kal­lion kan­taat­ti­kuo­ro sekä Mur­to­soin­tu. Kuo­rot esiin­ty­vät kaval­ka­dis­sa klo 19–22 aikana.

Kon­sert­tiin on vapaa pääsy.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Dvořák: Sta­bat Mater

Ke 13.4.2022 klo 19 Sibe­lius­ta­lo, Lahti
Antonín Dvořák: Sta­bat Mater

Liput alk. 26 € + tilaus­mak­sut (alk. 1 € www.lippu.fi)

Ke 13.4.2022 klo 19 Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Antonín Dvořák: Sta­bat Mater

Liput alk. 26 € + tilaus­mak­sut (alk. 1 € www.lippu.fi)

Sin­fo­nia Lah­ti
Domi­nan­te & Can­ta­bi­le
Anja Bihl­mai­er, kapel­li­mes­ta­ri
Lau­ra Wil­de, sopraa­no
Anne­ly Pee­bo, mezzo­sopraa­no
Valen­tin Thill, teno­ri
Andrew Fos­­ter-Wil­­liams, basso

Kuo­le­ma. Toi­nen. Ja kol­mas. Antonín Dvořá­kin yli 80-minuut­­ti­­nen suur­teos sai syn­kän var­jon sävel­tä­jän mene­tet­tyä kol­me las­taan vain muu­ta­man vuo­den aika­na. Neit­syt Marian surua ris­til­lä kuvaa­vaan mes­su­teks­tiin sävel­let­ty Sta­bat Mater kuo­rol­le ja orkes­te­ril­le soi tus­kan, epä­toi­von ja loh­du­tuk­sen tun­tei­ta ken­ties hen­ki­lö­koh­tai­sem­min kuin yksi­kään toi­nen teos. Anja Bihl­mai­er joh­taa kan­sain­vä­li­sen tason solis­ti­kaar­tia pää­siäi­sen tunnelmissa.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Beet­ho­ven: Mis­sa solemnis

To 24.3.2022 klo 19 Sibe­lius­ta­lo, Lahti
Ludwig van Beet­ho­ven: Mis­sa solemnis

Liput alk. 28 € + tilaus­mak­sut (alk. 1 € www.lippu.fi)

To 24.3.2022 klo 19 Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Ludwig van Beet­ho­ven: Mis­sa solemnis

Liput alk. 28 € + tilaus­mak­sut (alk. 1 € www.lippu.fi)

Sin­fo­nia Lah­ti
Domi­nan­te & Mur­to­soin­tu
Han­nu Lin­tu, kapel­li­mes­ta­ri
Tuu­li Lin­de­berg, sopraa­no
Tui­ja Knih­ti­lä, mezzo­sopraa­no
Niall Cho­rell, teno­ri
Luiz-Otta­­vio Faria, basso

Ludwig van Beet­ho­ve­nin Mis­sa solem­nis (lat. juh­lal­li­nen mes­su) sävel­let­tiin vuo­si­na 1819–1823 ja kuu­luu sävel­tä­jän arvos­te­tuim­piin teok­siin. Suu­rel­le orkes­te­ril­le, kuo­rol­le ja solis­teil­le sävel­let­ty teos kan­tae­si­tet­tiin Pie­ta­ris­sa vuon­na 1823. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den 16.12.2021 klo 19

To 16.12.2021 klo 19
Hel­sin­gin tuomiokirkko
Liput 22 € / 15 € 

Jou­lun täh­den – Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti Hel­sin­gin tuomiokirkossa

Liput 22 € / 15 € kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta: www.holvi.com/shop/dominante

Hyvä kon­sert­ti­vie­ras! Kon­ser­tis­sa edel­ly­te­tään koro­na­pas­sia.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den 9.12.2021 klo 19

To 9.12.2021 klo 19
Espoon tuomiokirkko
Liput 22 € / 15 €

Jou­lun täh­den – Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti Espoon tuomiokirkossa

Liput 22 € / 15 € kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta: www.holvi.com/shop/dominante

Hyvä kon­sert­ti­vie­ras! Kon­ser­tis­sa edel­ly­te­tään koro­na­pas­sia.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Dreams

Ke 17.11.2021 klo 19 Tapio­la­sa­li, Espoon kulttuurikeskus
Liput 20 / 15 € 

Ke 17.11.2021 klo 19 Tapio­la­sa­li, Espoon kult­tuu­ri­kes­kus
Liput 20 / 15 €

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten syys­kon­sert­tiin! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kol­me vuon­na 2020 val­mis­tu­nut­ta tilaus­sä­vel­lys­tä Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sido­rof­fil­ta. Ohjel­mas­sa on myös Arvo Pär­tin, Char­les Vil­liers Stan­for­din, Josef Rhein­ber­ge­rin ja Eric Whi­tac­ren musiikkia.

Liput myyn­nis­sä kuo­ron verkkokaupassa

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Vigilia

Pe 15.10. 2021 klo 18.30, Suo­men­lin­nan kirk­ko, Helsinki
Liput 20 / 15 €
Digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma 10 €
Kon­sert­ti esi­te­tään suo­ra­tois­to­na: https://www.dominante.fi/vigilia_2021_suoratoisto/

Pe 15.10. 2021 klo 18.30, Suo­men­lin­nan kirk­ko, Hel­sin­ki
Liput 20 / 15 €, digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma 10 €
https://www.holvi.com/shop/Dominante/

Kon­sert­ti esi­te­tään myös suo­ra­tois­to­na: https://www.dominante.fi/vigilia_2021_suoratoisto/

Domi­nan­ten syys­kau­den avaa Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia, joka esi­te­tään loka­kuun puo­li­vä­lis­sä kah­des­ti: Ola­rin kir­kos­sa Espoos­sa ja alku­pe­räi­ses­ti orto­dok­si­kirk­ko­na toi­mi­nees­sa Suo­men­lin­nan kir­kos­sa Helsingissä.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rah­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Ilman instru­ment­te­ja esi­tet­tä­vä teos on sävel­let­ty suu­rel­le seka­kuo­rol­le sekä alt­­to- ja teno­ri­so­lis­til­le. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bas­so­ää­nil­lä. Teok­sen kes­to on noin 55 minuuttia.

Ser­gei Rah­ma­ni­nov (1873–1943)
Vigi­lia (1915)

Domi­nan­te, joht. Sep­po Mur­to
Säde Bart­ling, alt­to
Jus­si Salo­nen, tenori

Suo­si­tel­ta­vat lau­tat Suo­men­lin­nan kon­sert­tiin:
- Saa­pu­mi­nen HSL:n lau­tal­la Kaup­­pa­­to­­ri-Suo­­men­­lin­­na klo 18.00
- Paluu HSL:n lau­tal­la Suo­­men­­lin­­na-Kaup­­pa­­to­­ri klo 20.20

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Vigilia

Ti 12.10.2021 klo 19, Ola­rin kirk­ko, Espoo
Liput 20 / 15 € 

Ti 12.10.2021 klo 19, Ola­rin kirk­ko, Espoo
Liput 20 / 15 €
https://www.holvi.com/shop/Dominante/

Domi­nan­ten syys­kau­den avaa Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia, joka esi­te­tään loka­kuun puo­li­vä­lis­sä kah­des­ti: Ola­rin kir­kos­sa Espoos­sa ja alku­pe­räi­ses­ti orto­dok­si­kirk­ko­na toi­mi­nees­sa Suo­men­lin­nan kir­kos­sa Helsingissä.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rah­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Ilman instru­ment­te­ja esi­tet­tä­vä teos on sävel­let­ty suu­rel­le seka­kuo­rol­le sekä alt­­to- ja teno­ri­so­lis­til­le. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bas­so­ää­nil­lä. Teok­sen kes­to on noin 55 minuuttia.

Ser­gei Rah­ma­ni­nov (1873–1943)
Vigi­lia (1915)

Domi­nan­te, joht. Sep­po Mur­to
Säde Bart­ling, alt­to
Jus­si Salo­nen, tenori

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Love is a place

la 7.11. klo 18
Tapio­la­sa­li, Espoon kulttuurikeskus
liput 22 € / 12 €

la 7.11. klo 18
Tapio­la­sa­li, Espoon kult­tuu­ri­kes­kus
liput 22 € / 12 €

Suo­ra verk­ko­lä­he­tys: https://youtu.be/kqTgObtV9mY

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten 45-juh­­la­­vuo­­den syys­kon­sert­tiin, jos­sa kuul­laan kuo­ron tilaa­mia sävel­lyk­siä eri vuo­si­kym­me­nil­tä! Kon­ser­tin ohjel­mas­sa on Mik­ko Sido­rof­fin Erl­­kö­­nig-teok­­sen kan­tae­si­tys, min­kä lisäk­si luvas­sa on musiik­kia myös Jus­si Chy­de­niuk­sel­ta, Olli Kor­te­kan­kaal­ta, Jaak­ko Män­ty­jär­vel­tä, Matt­hew Whit­tal­lil­ta ja Rai­mun­do Gonzalezilta. 

Aiem­min tie­do­te­tus­ta poi­ke­ten Uljas Pulk­kik­sen ja Ant­ti Auvi­sen tilaus­teos­ten kan­tae­si­tyk­set siir­ty­vät ensi vuoteen.

Kon­ser­tin joh­taa Sep­po Murto.

Esi­tyk­sen kes­to on n. 45min, ei väliaikaa.

Kon­sert­ti esi­te­tään myös suo­ra­na verk­ko­lä­he­tyk­se­nä.
Digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma on mah­dol­lis­ta ostaa hin­taan 10 €.

Liput, digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma ja link­ki verk­ko­lä­he­tyk­seen kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta:
www.holvi.com/shop/dominante

Lisä­tie­toa kon­ser­tin tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyis­tä:
https://www.dominante.fi/syyskonsertti_2020_turvallisuusohjeet/

Lue lisää Näy­tä vähemmän
8
Huh­ti

PERUTTU: J. S. Bach: Matteus-passio

Ke 8.4.2020 klo 19, Ris­tin­kirk­ko, Lahti
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Lau­lu­puu, joh­taa Andreas Spering 

Ke 8.4.2020 klo 19, Ris­tin­kirk­ko, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Lau­lu­puu, joh­taa Andreas Spering

Johann Sebas­tian Bac­hin Mat­­teus-pas­­sio on yksi sävel­tä­jän suur­teok­sis­ta ja pää­siäi­sen ajan klas­sik­ko. Kak­sois­kuo­rol­le, kak­soi­sor­kes­te­ril­le, uruil­le ja solis­teil­le sävel­le­tys­sä teok­ses­sa aariat, kuo­ro­koh­tauk­set, orkes­te­ri­musiik­ki, kuo­ro­ko­raa­lit eli vir­ret sekä evan­ke­lis­tan ker­ron­ta joh­dat­ta­vat kuu­li­jan läpi pää­siäi­sen tapah­tu­mien vii­mei­ses­tä ehtool­li­ses­ta aina Jee­suk­sen hau­taa­mi­seen asti. Mat­­teus-pas­­sio on Johan­­nes-pas­­sion ohel­la yksi vain kah­des­ta Bac­hin sävel­tä­mäs­tä koko­naan säi­ly­nees­tä passiosta. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän
26
Maa­lis

PERUTTU: Ludwig van Beet­ho­ven: Mis­sa solemnis

To 26.3.2020 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti
Sin­fo­nia Lah­ti 70 vuotta
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Mur­to­soin­tu, joh­taa Dima Slobodeniouk 

To 26.3.2020 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti 70 vuot­ta
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Mur­to­soin­tu, joh­taa Dima Slobodeniouk

Ludwig van Beet­ho­ve­nin Mis­sa solem­nis (lat. juh­lal­li­nen mes­su) kuu­luu sävel­tä­jän arvos­te­tuim­piin teok­siin. Suu­rel­le orkes­te­ril­le, kuo­rol­le ja solis­teil­le sävel­let­ty teos kan­tae­si­tet­tiin Pie­ta­ris­sa vuon­na 1823. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen joulukonsertti

To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuomiokirkko 

To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuo­mio­kirk­ko
Liput 25€/15€

Domi­nan­ten perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit pide­tään Tapio­lan kir­kos­sa ja Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­maan ja kuu­le­maan tut­tua ja uut­ta jou­lun­ajan musiikkia!

Lue lisää Näy­tä vähemmän

J. S. Bach: Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I‑III)

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirkko

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirk­ko
Domi­nan­te ja Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, joh­taa Sep­po Mur­to
Liput 35€/25€

Domi­nan­ten jou­lun­ajan ohjel­mis­toon palaa väli­vuo­den jäl­keen J. S. Bac­hin Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I – III) yhteis­työs­sä Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kanssa. 

Jou­luo­ra­to­rio lukeu­tuu sävel­tä­jän hie­noim­piin ja tun­nei­tuim­piin kirk­ko­musiik­ki­teok­siin. Kan­taa­tit I‑III esi­tet­tiin alun­pe­rin jou­lu­päi­vi­nä 25.–27. jou­lu­kuu­ta, ja ne ker­to­vat evan­ke­lis­tan resi­ta­tii­vien joh­dat­ta­ma­na jou­lun­ajan tapah­tu­mis­ta: ensim­mäi­nen kan­taat­ti ker­too Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä, toi­sen kan­taa­tiin tee­ma­na on pai­me­nil­le ilmoi­tet­tu ilo­sa­no­ma ja kol­mas kan­taat­ti päät­tää jou­lu­yön kertomuksen.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen joulukonsertti

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirkko 

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirk­ko
Liput 25€/15€

Domi­nan­ten perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit pide­tään Tapio­lan kir­kos­sa ja Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­maan ja kuu­le­maan tut­tua ja uut­ta jou­lun­ajan musiikkia!

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Vigilia

To 31.10. klo 19, Uspens­kin katedraali
La 2.11. klo 20, Espoon Tuomiokirkko 

To 31.10. klo 19, Uspens­kin kate­draa­li
Liput 20€/15€

La 2.11. klo 20, Espoon Tuo­mio­kirk­ko
Vapaa pää­sy, ohjel­ma 10€

Syys­kau­den yhte­nä pää­pro­jek­ti­na Domi­nan­tel­la on Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia. Teos esi­te­tään loka-mar­­ras­­kuun vaih­tees­sa kah­des­ti: Hel­sin­gis­sä Uspens­kin kate­draa­lis­sa sekä Pyhäin­päi­vän ilta­na Espoon tuomiokirkossa.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rah­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Teok­sen kes­to on noin 55 minuut­tia ja se on sävel­let­ty suu­rel­le kuo­rol­le. Teos esi­te­tään ilman instru­ment­te­ja, a cap­pel­la. Suu­ren seka­kuo­ron lisäk­si esi­tys­ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat alt­­to- ja teno­ri­so­lis­tit. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bassoäänillä. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Tup­sah­dus

La 16.11. klo 18, Ruo­ho­lah­den konservatorio

La 16.11. klo 18, Ruo­ho­lah­den kon­ser­va­to­rio, vapaa pääsy

Mar­ras­kuus­sa tup­sah­taa, kun yli 200 lau­la­jaa ja soit­ta­jaa otta­vat lavan hal­tuun Suo­men teek­ka­ri­kuo­ro­jen ja Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­rin ainut­ker­tai­ses­sa yhteiskonsertissa! 

Kon­sert­ti alkaa kun­kin opis­ke­li­ja­kuo­ron omil­la esi­tyk­sil­lä, jois­sa kuo­rot lau­la­vat poi­min­to­ja ohjel­mis­tos­taan. Ilta hui­pen­tuu Jus­si Chy­de­niuk­sen Kesä­kan­taat­ti ‑teok­seen, jon­ka kuo­rot ja Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­ri esit­tä­vät yhteisvoimin.

Tule naut­ti­maan säväyt­tä­väs­tä illas­ta musii­kin paris­sa, ja anna iloi­sen teek­ka­ri­tun­nel­man tarttua!

TUPSAHDUS-KONSERTTI LA 16.11. KLO 18
Hel­sin­gin Kon­ser­va­to­rio, Ruo­ho­lah­den­ka­tu 6, Hel­sin­ki
Vapaa pää­sy, käsioh­jel­ma 10 €
Kon­ser­tin kes­to n. 2 tun­tia, sisäl­tää väliajan

ESIINTYJÄT
Domi­nan­te (Espoo)
Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ro (Espoo)
Teek­ka­ri­lau­la­jat (Lap­peen­ran­ta)
Teek­ka­ri­kuo­ro (Tam­pe­re)
Oulun Teek­ka­ri­kuo­ro TeeKu
Reso­nans­si (Lap­peen­ran­ta)
Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­ri (Espoo)

TUPSAHDUSTA TUKEMASSA
TTER, Teek­ka­ri­toi­min­nan edis­tä­mis­ra­has­to
TEK, Tek­nii­kan akateemiset

Lue lisää Näy­tä vähemmän